Рат и немир

2005

Прва реченица у роману:
Тешко је бити Србин.


Либија:

Овде је започето писање романа.